Psiko Teknik | Bağcılar
 • Bağcılar

   Psikoteknik

   Merkezi

  Ara Randevu Al
  Uygun Fiyattan Faydalan

  0212 433 33 80

Psikoteknik Nedir ?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir. Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir [ ... ] Daha Fazla

Kurumsal Uygulamalar

Yüksek sürücülük performansı gerektiren, kaza riskinin yüksek olduğu koşullar için gerekli bilişsel ve psiko-motor becerileri iyi olan profesyonel sürücülerin seçimi amacıyla (ağır vasıta, uzun yol sürücülüğü ve yolcu taşımacılığı gibi). Kurum içi riskli sürücü taraması yapmak, sürücülerin yetersiz kaldığı alanları belirlemek ve eğitimle desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. TSK'da ise uzman er/erbaş ve asker sürücü adayların sürücülük yeteneklerine göre görev ve araç istihdamı amaçlı kullanılmaktadır.

ALG Kriterleri

ALG; Sorumluluğunun bilincinde olan, eğitime inanan, insan hayatına önem veren, insana yatırım yapan, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
ALG; İdealist düşünen, işini geliştirmeyi seven, daima yenilikçi ve mükemmeliyetçilerle iş birliği yapar.
ALG; Standartları yüksek, ülke menfaatlerini önde tutan, manevi değerlerini maddi değerlerle mukayese etmeyen, erdemli kişilerle işbirliği yapar.
ALG; Mevcutla yetinemeyen ve mükemmeli arayanları arar. Kaliteden ve dürüstlükten taviz vermeyen ve hak ederek kazananlarla işbirliği yapar.
ALG; Mazisi temiz, geleceği parlak, vizyon ve özgüven sahibi, dinamik ve girişken kişileri yanında görmek ister ve işbirliği yapar.

Testler

Sistemde 4 Sayılı Cetvel'de belirtilen özelliklere ilave olarak, farklı yetenek ve becerilere yönelik testler de bulunmaktadır. Ayrıca trafik güvenliğinde araç kullanma becerileri kadar önemli olan güvenli sürücülük davranışlarını ölçmek için geliştirilmiş olan bilgisayar tabanlı kişilik ve güvenlik testleri de mevcuttur. Test sonuçları normlarla otomatik olarak karşılaştırılarak sürücünün performansı bilgisayar çıktısı olarak görüntülenebilmekte, her test için ayrıntılı rapor alınabilmektedir. Sistem'in gelişen teknolojilere uyumluluğunu arttırmak üzere yazılım donanım ar-ge faaliyetlerini sürdüren uzman kadrosu mevcuttur [ ... ] Daha Fazla

Kampanya ve Önemli Bilgiler